Letselschade

Wat is letselschade?

Met letsel bedoelen we al het ongemak en de nadelen die u heeft opgelopen naar aanleiding van een verkeers- of bedrijfsongeval, medische fout of een misdrijf. Dit kunnen lichamelijke of geestelijke verwondingen zijn. Mogelijke voorbeelden van het ontstaan van letselschade zijn een verkeersongeval, denk aan een achterop aanrijding. Een medische fout van een arts, denk aan een verkeerde diagnose. Een ongeval op het werk vanwege een gebrekkig product of machine.

Ten gevolge van de opgelopen letsel kunt u schade oplopen. U kunt hierbij denken aan verschillende schadeposten. Smartengeld, huishoudelijke hulp, verlies aan zelfwerkzaamheid, inkomensverlies, inkomsten uit zwart werk, economische kwetsbaarheid, studievertraging, medische- en reiskosten en alle andere schadeposten die zijn veroorzaakt door de schuld van een ander, moeten worden vergoed.

Hoe werkt het?

  • Erg belangrijk is dat er iemand of een partij aansprakelijk gesteld kan worden. Uw letsel is met andere woorden door iets of iemand anders toedoen of nalaten veroorzaakt. Er is dus iemand aan te wijzen die verantwoordelijk gehouden wordt voor uw schade (die ‘schuldig’ is). Dit is een centraal aspect in de letselschade, het startpunt op de weg naar vergoeding van uw schade.
  • Daarnaast moet de schade bewezen worden. Bij het aanspreken van de verantwoordelijken voor uw schade en het aantonen van de precieze schade, komt veel correspondentie, overleg en onderzoek kijken. Bijvoorbeeld met verzekeringsmaatschappijen. Ook gaan de partijen vaak met elkaar om tafel. Soms is onderzoek door deskundigen nodig om vast te stellen wat precies het letsel en de inhoud van de schade is. In enkele gevallen kan het zelfs tot een rechtszaak komen.

Verschillende oorzaken van letselschade

Letselschade is heel specifiek en verschilt van geval tot geval of van persoon tot persoon. Elke zaak is uniek! Hieronder geven we een aantal voorbeelden van oorzaken van letselschade, maar wanneer u twijfelt, neem dan contact met ons op. Pas nadat we uw verhaal en uw persoonlijke situatie kennen, kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om u te helpen. Het is onze bedoeling dat u zoveel mogelijk verder kunt met u leven.

Verkeersongevallen

Ongevallen in het verkeer zijn de belangrijkste veroorzakers van letsel. Dit letsel kan voor korte tijd zijn, denk bijvoorbeeld aan botbreuken. Maar verkeersongevallen kunnen ook langdurige of blijvende schade veroorzaken, een whiplash bijvoorbeeld, of andere blijvende lichamelijke of psychische klachten.

Arbeidsongevallen

Ongevallen op het werk kunnen ook (ernstig) letsel veroorzaken. Vaak zien we dit in de bouwsector en bij mensen die met allerlei soorten zware machines werken.

Medische fouten

Letsel kan ook door een medische fout veroorzaakt worden. Deze zaken kunnen wat langer duren, omdat er vaak veel partijen bij betrokken worden, zoals artsen, ziekenhuizen, juristen en/of advocaten.

Overige letselschade

Letselschade is vaak een heel persoonlijke zaak. Oorzaken kunnen ook heel verschillend zijn en kunnen bijvoorbeeld ook in huis-tuin-en keukensituaties ontstaan. We helpen u graag verder de mogelijkheden in uw specifieke geval te onderzoeken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van de partij die voor uw schade verantwoordelijk is. Daarnaast staan we u bij in het proces van het bewijzen of aantonen van de schade, om op die manier uiteindelijk de vergoeding waar u recht op heeft, te krijgen. Wanneer het tot een rechtszaak mocht komen, treden wij ook voor u op in de rechtbank als uw advocaat.  

Persoonsgerichte werkwijze

Het startpunt is voor ons altijd een gesprek. Wij vinden het belangrijk om eerst goed naar uw verhaal en uw wensen te luisteren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst zijn. KC Advocatuur & Letselschade werkt in een klein en hecht team. Betrouwbaarheid, betrokkenheid en bewijsvoering. Dat zijn onze sterke punten.

Na een eerste kennismaking, brengen wij u een bezoek om alle details van uw zaak zorgvuldig met u te bespreken en in kaart te brengen. Ook hier geldt weer een persoonlijke aanpak. We kijken naar wat voor u het beste is. Als u alleen in de weekenden of avonduren kunt afspreken, is dat geen enkel probleem voor ons.

Direct contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op