Fabels en feiten over letselschade

Fabels en feiten over letselschade, wat is waar en wat is niet waar? Velen van u weten dat ik naast het voeren van een algemene praktijk in de advocatuur, letselschadeadvocaat ben. Ik kan u aangeven dat 70 % van mijn huidige dossierbestand bestaat uit letselschadezaken. Hierbij kunt u met name denken aan verkeers- en arbeidsongevallen, medische fouten en hondenbeet zaken. Als letselschadeadvocaat bezoek ik mijn cliënten na een ongeval veelal thuis, op het werk of in het ziekenhuis. Wat ik in de praktijk tegenkom, is dat bij mensen veel onjuiste opvattingen bestaan over het claimen van schade na een ongeval. Deze onjuiste informatie wordt vaak ingewonnen bij andere mensen met een letselschadezaak of op het internet. Uit ervaring kan ik u vertellen dat deze onjuiste informatie niet echt meedraagt aan een voortvarende behandeling van uw letselschadezaak. Sterker nog, het zorgt weleens voor frustratie bij cliënten welke vaak wel opgelost wordt, maar in feite onnodig is.

Mijn advies is dan om de informatie welke is ingewonnen van een derde leek of het internet, te vermijden en enkel bij onduidelijkheden uw belangenbehartiger hierover te raadplegen. Elke zaak is immers anders waardoor de hoogte van de ontvangen schadevergoeding ook anders zal uitvallen. Als belangenbehartiger in letselschadezaken, krijg ik hierover namelijk veel vragen en wil aan de hand van dit artikel u hierin meer duidelijkheid over geven.  

Belangrijk is het daarbij om vooraf aan te geven dat geen geval hetzelfde is en dat dit vanzelfsprekend betekent dat daarmee de hoogte van de schadevergoeding, de duur van een zaak en de te nemen stappen anders kunnen zijn.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen zijn onder andere:

Mijn buurman heeft 2 jaar terug ook een verkeersongeval gehad en die heeft veel meer schadevergoeding ontvangen dan ik, hoe kan dit? “

  • In het geval van uw buurman zullen wellicht schadeposten aan de orde zijn, die in uw situatie of niet aanwezig zijn of lager uitvallen. Denk daarbij aan het verlies van arbeidsvermogen, d.w.z. het verlies aan inkomsten in het geval uw buurman bijvoorbeeld werkt maar u een bijstandsuitkering heeft. Daarnaast kan uw buurman bijvoorbeeld een hele andere gezinssamenstelling hebben, denk daarbij aan jonge kinderen, waardoor zijn schade hoger kan uitvallen en hij meer kan ontvangen op het gebied van de schadepost huishoudelijke hulp.

Waarom duurt mijn zaak zo lang, terwijl die van kennis X al snel is afgewikkeld.”

  • Laten we vooropstellen dat letselschadezaken toch enige geduld en inbreng vergen van u als slachtoffer. In de praktijk streef ik ernaar om zaken die snel afgewikkeld kunnen worden, in overleg met cliënt en overeenstemming in de hoogte van de schadevergoeding, binnen korte tijd af te ronden. In dat geval is het goed om te weten dat binnen de letselschade, wij onderscheid maken tussen licht- en zwaar letsel zaken. Vaak is het zo dat “licht letsel” zaken meestal binnen een periode van twee jaar kunnen worden afgewikkeld. Dit is uiteraard afhankelijk van uw herstel, de medische informatie en het advies van mijn medisch adviseur. Zware letsel zaken duren nu, vanwege het zware letsel dat men heeft, veel langer. Wel is het goed om te weten dat het uiteindelijk uw beslissing blijft om een zaak af te sluiten. De taak van de advocaat hierin is te adviseren en de opties en risico’s voor te leggen aan de cliënt en niet om valse beloftes te doen. U kunt bijdragen aan een voortvarende behandeling door geduld op te brengen en de informatie te leveren waar uw advocaat u om verzoekt.

Hoe hoog is mijn schadevergoeding? “

  • Deze vraag wordt veel aan mij gesteld in het begin van het letselschadetraject en is in feite onmogelijk te beantwoorden. Een letselschadebehandelaar of advocaat die u bij voorbaat de hoogte van de schadevergoeding garandeert, doet naar mijn idee zijn werk dan ook niet naar behoren. Verschillende rekenprogramma’s en tools op het internet om uw schade te berekenen zijn dan ook naar mijn mening niet betrouwbaar en enkel bedoeld om u als cliënt binnen te lokken. Het is namelijk niet mogelijk om zonder enige medische informatie, een medisch advies en een medische eindsituatie dit met zekerheid vast te kunnen stellen. De opvraag en ontvangst van deze informatie kost u al minimaal twee maanden, houdt u hier dan rekening mee.

Ik heb mijn zaak na het ontvangen van de afgesproken schadevergoeding afgesloten, betekent dit dat ik hier nooit meer op terug kan komen?

  • Bij het afwikkelen van dossiers heeft men in feite twee opties, het afwikkelen met voorbehoud of zonder voorbehoud. Zonder voorbehoud wilt zeggen dat de verzekeraar vaak aanbiedt een bedrag te betalen aan u als slachtoffer, zodat u er nooit meer op terug kan komen. Hier geldt natuurlijk wel een hoge uitzondering, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dwaling of bedrog. Dit geldt voor zowel het slachtoffer als voor de verzekeraar. In het geval het nog onzeker is dat in de toekomst opnieuw klachten zullen verschijnen, bijvoorbeeld dat iemand na een aantal jaren nog een operatie moet ondergaan met grote risico’s, is het verstandiger af te wikkelen met een voorbehoud. Ook in dat geval kan de zaak dan worden afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst, maar kan daarin een voorbehoud worden opgenomen om de zaak zodoende in de toekomst te heropenen.

Misvattingen over letselschade

Daarnaast bestaan de volgende misvattingen, waardoor men helaas vaak zelf blijft zitten met de schade.

Bij een eenzijdige aanrijding kan je geen schadevergoeding claimen”.

  • Dat hangt ervan af of u een SVI-verzekering (Schade Verzekering Inzittenden) heeft afgesloten. Bijvoorbeeld in het geval dat u tegen een vangrail of boom bent aangereden, waarbij u dan een schadeclaim kunt indienen. In dat geval wordt uw eigen verzekering uw wederpartij. Indien het eenzijdige ongeval is veroorzaakt door een slecht onderhouden weg of na sneeuwval niet gestrooide weg, dan kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor het ongeval en de ontstane schade. Mijn advies is om in ieder veel bewijs te verzamelen, door bijvoorbeeld foto’s te maken van het wegdek en getuigenverklaringen te verzamelen en direct een letselschadeadvocaat te raadplegen.

Als je zelf als voetganger of fietser een verkeersfout maakt heb je nooit recht op schadevergoeding.

  • De Nederlandse wet heeft gelukkig aan de voetganger of fietser als zwakker verkeersdeelnemer speciale bescherming geboden. Het motorvoertuig dat u heeft aangereden moet dan minstens 50 % van uw schade vergoeden, zelfs in het geval dat het helemaal uw eigen schuld is. Let wel op dat schade door een aanrijding met een kind, jonger dan 14 jaar, altijd voor 100% dient te worden vergoed.

Mijn advies

De gouden tip die ik u hierbij weg wil geven, is dat u in ieder geval na het meemaken van een ongeval direct een arts raadpleegt. Te lang wachten hiermee kan ervoor zorgen dat de wederpartij uw klachten in twijfel zal willen trekken.

Tot slot is een laatste advies aan u om in ieder geval uw zaak te laten behandelen door een ervaren letselschadeadvocaat, een advocaat kan namelijk in het geval de aansprakelijkheid niet wordt erkend door de wederpartij, een procedure voor u opstarten bij de rechter. Een letselschadejurist of bureau kan dit niet.

Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij wordt erkend dan betekent dit dat de kosten van een letselschadeadvocaat, ook vergoed zullen worden door deze aansprakelijke partij. Op enkele uitzonderingen na, betekent dit dat u vooraf geen advocaatkosten hoeft te maken.  

Mocht u het slachtoffer zijn geworden van een verkeers- of arbeidsongeval of een medische fout of bent u gebeten door een hond en heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over dit onderwerp, dan ben ik uiteraard bereid vrijblijvend en kosteloos uw vragen hierover te beantwoorden. Tevens wens ik via deze weg u en alle leden van de Turkse Ondernemers Vereniging een gezonde, veilige en succesvolle 2018 toe!

Mevrouw mr. K. Çelik (KC Advocatuur & Letselschade)  

Leave A Reply